Poprawa elastyczności skory

REZULTATY - poprawa elastyczności skóry

70% wykazało redukcję FVLS co najmniej 1 stopnia
począwszy od 1 miesiąca po drugim wstrzyknięciu statystycznie
istotną poprawę objętości policzków

analiza instrumentalna
Analiza objętości twarzy (Canfield Vectra H1)Wzrost wolumenu 8 tygodni po

1 wstrzyknięciu
+1.76 cc