Ekspresja genu - fibroblasty elastyna

Ekspresja genu. Fibroblastu Elastyny

Zwiększona ekspresja elastyny w fibroblastach
(komórki HDF) w odniesieniu do „zwykłego”
(nie kompleksu hybrydowego) H-HA i L-HA,
Profhilo® ma znacznie większą aktywację syntezy elastyny.

Zwiększona ekspresji kolagenu typu IV i VII w keratynocytach (komórki HaCat). W odniesieniu do "zwykłego"
(nie kompleksu hybrydowego) H-HA i L-HA , Profhilo® ma znacznie wyższą ekspresję aktywacji kolagenu typu COLVII

Ekspresja genu. Keratynocyty - kolagen typu IV
Keratinocytes-type IV collagen gene expression

Ekspresja genu. Keratynocyty - kolagen typu VII
Keratinocytes-type VII collagen gene expression