Foto finder dermoskope

(System Foto Finder Dermoskope)
Ocena powierzchniowej mikrowypukłości
Zobacz jak z każdym tygodniem już po 1 zabiegu PROFHILO® zmarszczki znikają i poprawia się jakość skóry.

Publikowany materiał badań klinicznych, nie poddawany manipulacjom komputerowym.